ภาพกิจกรรม
โครงการวันสารทไทย
วันที่ 21 กันยายน 2561โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคารจัด กิจกรรมวันสารทไทย มีจัดบอร์ดเกี่ยวกับประวัติ ความสำคัญของลักษณะขนมเดือนสิบ มีการจัดและตกแต่งหมรับ ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 – ป.6 ร่วมกันแห่หมรับ ไปยังวัดโคกสมานคุณ(พระอารามหลวง) เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2561,21:57   อ่าน 485 ครั้ง